Мисията на “СОЛОМЕД” ООД е да предлага качествени стоки и услуги на клиенти от здравния сектор – болници, дигностично - консултативни центрове, частни клиники и кабинети, аптеки и други, като се стреми да задоволи комплексно техните потребности в дългосрочен аспект. От основаването през 1993год. до днес фирмата непрекъснато полага усилия в посока развиване и подобряване на дейността чрез включване на нови стоки в предлагания асортимент, повишаване квалификацията на персонала и подобряване качеството на обслужване. Клиентите от здравния сектор винаги поставят високи изисквания за точност, срочно изпълнение на заявката и надеждност, тъй като несъответствията биха имали тежки последствия за здравето и живота на пациентите. Наша основна цел е да задоволяваме тези изисквания в най-висока степен. Доказателство за професионализма са многобройните ни клиенти.

Ресурси:
Собствени помещения – офис и склад с обща площ над 250 кв. м.
Нови собствени транспортни средства
Персонал от 15 млади енергични и квалифицирани служители
Въведена система за управление на качеството ISO 9001

Предимства:
Многообразие от стоки на едно място
Гъвкави и компетентни решения
Качествени стоки с гарантиран произход
Конкурентни цени
Срочно изпълнение на доставки
Успешно изпълнение на специфични проекти
Дългогодишен опит в проекти на ниво Министерство на здравеопазването

Екипът:

Георги Панов gpanov@solomed.eu
Румяна Петрова rpetrova@solomed.eu
Стефка Павлова spavlova@solomed.eu
Цветомир Данов cdanov@solomed.eu
Любомира Йорданова ljordanova@solomed.eu
Албена Велчева avelcheva@solomed.eu
Маргарита Колева mkoleva@solomed.eu
Петя Петрова ppetrova@solomed.eu
Цанка Илиева cilieva@solomed.eu